tiêm ổ khớp

  • Tiêm ổ khớp

    Tiêm ổ khớp là một thủ thuật dùng kim nhỏ tiêm vào khớp và một số mô mềm quanh khớp để điều trị một số bệnh lý nhất định như thoái hóa khớp, viêm bao khớp… Đây là một thủ thuật đơn... Xem tiếp