Chương trình ưu đãi

 • ƯU ĐÃI DÀNH CHO NGƯỜI BỆNH CỦA NGÂN HÀNG SHINHAN BANK

  Từ ngày 24/05/2017 đến hết ngày 31/12/2017 người bệnh là chủ thẻ của Ngân hàng Shinhan Bank thanh toán dịch vụ tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc sẽ nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn. Cụ thể như sau:... Xem tiếp

 • ƯU ĐÃI CHO NGƯỜI BỆNH CỦA NGÂN HÀNG SHB

  Từ ngày 24/05/2017 đến hết ngày 31/12/2017 người bệnh là chủ thẻ của Ngân hàng SHB thanh toán dịch vụ tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc sẽ nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn. Cụ thể như sau: 1. Bệnh viện... Xem tiếp

 • ƯU ĐÃI CHO NGƯỜI BỆNH CỦA NGÂN HÀNG TECHCOMBANK

  Từ ngày 24/05/2017 đến hết ngày 31/12/2017 người bệnh là chủ thẻ của Ngân hàng Techcombank thanh toán dịch vụ tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc sẽ nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn. Cụ thể như sau: 1. Bệnh... Xem tiếp

 • ƯU ĐÃI DÀNH CHO NGƯỜI BỆNH CỦA NGÂN HÀNG TPBANK

  Từ ngày 24/05/2017 đến hết ngày 31/12/2017 người bệnh là chủ thẻ của Ngân hàng Tiền phong (TPBank) thanh toán dịch vụ tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc sẽ nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn. Cụ thể như sau:... Xem tiếp

 • ƯU ĐÃI DÀNH CHO NGƯỜI BỆNH CỦA NGÂN HÀNG CITIBANK

  Từ ngày 24/05/2017 đến hết ngày 31/12/2017 người bệnh là chủ thẻ của Ngân hàng CITIBANK thanh toán dịch vụ tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc sẽ nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn. Cụ thể như sau: 1. Bệnh... Xem tiếp

 • ƯU ĐÃI DÀNH CHO NGƯỜI BỆNH CỦA NGÂN HÀNG VIB BANK

  Từ ngày 24/05/2017 đến hết ngày 31/12/2017 người bệnh là chủ thẻ của Ngân hàng VIB Bank thanh toán dịch vụ tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc sẽ nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn. Cụ thể như sau: 1.... Xem tiếp

 • ƯU ĐÃI DÀNH CHO NGƯỜI BỆNH CỦA NGÂN HÀNG MB BANK

  Từ ngày 24/05/2017 đến hết ngày 31/12/2017 người bệnh là chủ thẻ của Ngân hàng MB Bank thanh toán dịch vụ tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc sẽ nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn. Cụ thể như sau:... Xem tiếp

 • ƯU ĐÃI DÀNH CHO NGƯỜI BỆNH CỦA NGÂN HÀNG HDBANK

  Từ ngày 24/05/2017 đến hết ngày 31/12/2017 người bệnh là chủ thẻ của Ngân hàng HDBank thanh toán dịch vụ tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc sẽ nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn. Cụ thể như sau: 1.... Xem tiếp

 • ƯU ĐÃI DÀNH CHO NGƯỜI BỆNH CỦA NGÂN HÀNG SACOMBANK

  Từ ngày 24/05/2017 đến hết ngày 31/12/2017 người bệnh là chủ thẻ của Ngân hàng Sacombank thanh toán dịch vụ tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc sẽ nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn. Cụ thể như sau: 1. Bệnh... Xem tiếp

 • ƯU ĐÃI DÀNH CHO NGƯỜI BỆNH CỦA NGÂN HÀNG BIDV

  Từ ngày 24/05/2017 đến hết ngày 31/12/2017 người bệnh là chủ thẻ của Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) thanh toán dịch vụ tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc sẽ nhận được... Xem tiếp